Transformarea digitala – calea spre un viitor de succes

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului Transformarea digitală – calea spre un viitor de succes, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4168/30.06.2022, cod Proiect 375130608.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea infrastructurii digitale (echipamente, aplicații, platforme, software etc.) în vederea îmbunătățirii comunicării dintre studenți și Universitate, crearea condițiilor pentru lucru în echipă în spațiul virtual (în procesele de predare, învățare, evaluare pentru învățământ online, la distanță sau/și hibrid), îmbunătățirea conținuturilor materialelor de predare, accesul la baze de date internaționale în vederea intensificării cercetării și la instrumente digitale care să faciliteze accesul la învățare a studenților, masteranzilor netradiționali / cu dizabilități / din medii defavorizate.  Prin proiect se vor asigura competențe digitale relevante și avansate pentru studenți, masteranzi, personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare. De asemenea, se vor actualiza și dezvolta noi programe de studii și cursuri de formare în vederea dobândirii de către studenți, masteranzi a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital, fapt ce va contribui la creșterea angajabilității pe piața muncii a absolvenților, inclusiv în profesiile digitale ale viitorului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Valoarea totală a proiectului este de 8.822.031,05 lei, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 7.419.841,74 lei, iar valoarea TVA aferentă valorii eligibile este de 1.402.189,31 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 40 de luni, în perioada septembrie 2022 - decembrie 2025.

Finanțarea proiectului este acordată de către Ministerul Educației, în calitate de coordonator reforme și investiții, în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adaptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Pentru informații suplimentare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Str. Pictor Aman 96, Bacău, România, rectorat@ugb.ro, persoană de contact: Violeta URBAN – manager proiect, violeta.urban@ugb.ro.


 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr  https://www.facebook.com/PNRROficial


Descarcă Comunicatul de presa - click aici.