Contact

Universitatea George Bacovia din Bacău

Str. Pictor Theodor Aman 96, Bacău - jud. Bacău - România, cod poștal 600164

+4(0)234 562 600

Echipa de implementare

Violeta Urban - Manager proiect
violeta.urban@ugb.ro

Florin Radu - Coordonator activități financiare
florin.radu@ugb.ro

Gabriela Daniela Bordeianu - Coordonator actualizare și dezvoltare programe de studii
gabriela.bordeianu@ugb.ro

Radu Cristian Bucșă - Coordonator autorizare și derulare cursuri/programe de formare
radu.bucsa@ugb.ro