Indicatori

Investiții în infrastructura digitală

 • 11 laboratoare digitale noi

 • 12 săli de seminar modernizate digital

 • 4 amfiteatre modernizate digital

 • Aula Moldova modernizată digital

 • Bibliotecă digitală

Investiții în dezvoltarea competențelor

 • 5 programe de studii actualizate

 • 2 programe de studii noi:

   • un program de studii universitare de licență - Informatică

   • un program de studii postuniversitare – Educație digitală

 • 170 de persoane formate pentru competențe digitale avansate (140 studenți și 30 personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare)

 • Minim 15 evenimente în perioada de implementare a proiectului care vor asigura accesul liber și gratuit la infrastructura achiziționată a mai multor utilizatori în afara studenților înmatriculați (cadre didactice din învățământul preuniversitar, elevi, instituții publice, organisme profesionale etc.)

 • Minim 60 de elevi din an terminal de liceu cursați gratuit în perioada de implementare a proiectului

 • Acordarea de reduceri/scutiri de taxe pentru cel puțin 20 de studenți proveniți din medii dezavantajate